On ehkä yliammuttua puhua yhdistyksen historiasta runsaan kahden vuoden toiminnan jälkeen. Kaikki mennythän on kuitenkin historiaa, ainakin lähihistoriaa. Tämä historiakatsaus painottuu siihen mitä lyhyessä ajassa onkaan tapahtunut. Läheltä seuranneet tietävät ei tässäkään ole kaikki. Näinkin pian asioita jo unohtuu.

Asukasyhdistys perustetaan

Ensimmäiset ajatukset asukasyhdistyksen perustamisesta virisivät vuoden 2013 toukokuussa, jolloin Jari Mattilan kutsumana järjestettiin Härmälänrannan siivoustalkoot. Saman vuoden syksyllä Skanskan asukkaille Villa Härmälänrannassa järjestämässä työpajassa ajatus nousi selkeästi esiin. Hyvän ehdotuksen pohjalta päätettiin kutsua koolle perustava kokous.

Kokouksen koollekutsujana toimi Jari Mattila. Ninan Keittiölle saapui 12 henkeä, alueen taloyhtiöiden hallituksen jäseniä ja yksi vuokratalojen isännöitsijä. Nämä allekirjoittivat Härmälänrannan Asukasyhdistyksen perustamiskirjan. Kokouksessa laadittiin yhdistyksen säännöt ja muodostettiin hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi tuli 10 jäsentä. Perustajajäsenten määrä oli juuri sopiva, sillä toiminnan tarkastajan pestin jälkeen oli kaikille perustajajäsenille saatu tehtävä.

Härmälänrannan Asukasyhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 2.1.2014. Hallitus aloitti työskentelynsä 15.1.2014 toiminnan ja talouden suunnittelulla. Yhdistyshän oli tässä vaiheessa varaton, mutta onneksi Skanska toimi taustatukena. Tärkein tehtävä oli kutsua koolle ensimmäinen yleinen kokous.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 4.3.2014. Härmälänrannan asukkaat olivat jo löytäneet yhdistyksensä, sillä kokoukseen osallistui 43 henkeä, joista 17 oli jo jäseniä ja muutkin osallistujat liittyivät jäseniksi kokouksessa. Näin saatiin toiminta käyntiin vauhdilla.

Yhdistyksen toiminta-alueeksi määriteltiin pohjoisessa Pyhäjärvi, idässä leirintäalue, etelässä Nuolialantie ja lännessä Härmälänoja. Alue ei siis käsitä vain rakentamisella v. 2007 käynnistynyttä rantatalojen seutua sekä 2000-luvun alussa rakennettua Härmälänsaarenkadun vartta vaan myös vanhempaa eteläistä reuna-asutusta. Jäseneksi voi liittyä väljemmin läheisyydessäkin asuvat. Tätä läheisyyttä tulkitaan jäseneksi hyväksyttäessä varsin laajasti!

Toimeen tartuttiin

Heti alusta alkaen tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat, ja ovat edelleen Tampereen kaupunki ja Skanska. Jälkimmäinen on mahdollistanut ja tukenut toimintaamme, mutta on samalla saanut vastavuoroisesti hyötyä yhdistyksestämme. Esim. Skanskan aloittamat koko perheen joulutapahtumat siirtyivät heti ensimmäisenä toimintavuonna yhdistyksen järjestettäväksi.

Tärkeää on ollut suhteiden luonti kaupungin eri tahojen kanssa. Ensimmäisenä keväänä käynnistettiin yhteistyö Tampereen puistoista vastaavan tuotannon kanssa. Se poiki heti rannan raivausta risukoista. Olemme saaneet helposti luvat esim. Lentolaiturin käyttöön juhannuksen kokkojuhlaan ja oikeuden käyttää Härmälänsaarta tapahtumiimme. Lisää esimerkkejä; v. 2015 siivoustalkoiden yhteydessä teki yhdistys kävelytien penkkeineen Tehtaankallionpuistoon. Kaupunki vain toimitti tarveaineet.

Yhdistys on tehnyt lukuisia esityksiä kaupungille aina liikenneasioista uimahalliin ja jopa uuden Härmälänrannan kaupunginosan muodostamisesta. No, tässä oltiin jo myöhässä. Sataman alueelta saatiin kaupunki aitaamaan puistoa niin, että siellä ei enää voi varastoida veneiden trailereita. Osaltaan myös yhdistyksen ansioksi voidaan laskea alueen liikennöinnin rauhoittuminen ja sataman turvallisuuden paraneminen, kun satamaan asennettiin puomi.

Jotkut esitykset ovat vaatineet pitkäjänteisyyttä kuten Nuolialantiellä ns. Härmälän koulun vaarallisen risteyksen parantaminen. Hallitus valmisteli esitystä yli puoli vuotta ja päätöstä odotettiin yli vuosi. Tänä vuonna (2016) risteys uudistetaan ja siihen tulee liikennevalot!

Tapahtumia vuoden ympäri

Yhdistyksen toimintaa on olennaisesti helpottanut piipun juurella oleva Verstas, joka on entisen Lentokonetehtaan lämpövoimalasta saneerattu kerhotila. Se on ollut yhdistyksen vapaassa käytössä. Tästäkin kiitos lankeaa Skanskalle. Harvalla alueella on tällainen historiallinen tila.

Verstaalla on järjestetty paitsi kokouksia myös erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Jo mainittu koko perheen joulujuhla on kerännyt niin aikuisia kun lapsiakin siten, että viime vuonna oli jo tupa täynnä. Mittavan suosion on myös saavuttanut juhannuksen kokkojuhla. Vähäiselläkin tiedotuksella keskikesän juhlaa on ollut viettämässä n. 200 henkeä. Siellä kuten useissa muissakin tapahtumissa on ollut ehdoton vetonaula yhdistyksen jakama grillimakkara.

Muita ulkoilmatapahtumia ovat olleet mm. talviriehat ja v. 2015 toukokuussa järjestetty Härmälänsaari Soi. Ensimmäisessä tapahtumassa oli Kevätesikot –kuoro ja orkesteri Jeepit. Koska rannasta on mahdollisuus lähteä myös risteilemään, on sitäkin hyödynnetty kahtena kesänä. Ensimmäisenä Hopealinjan alus kuljetti väkeämme teatterimatkalle Viikinsaareen. Toisen kerran vietettiin kaunista elokuun iltaa päivällisristeilyn merkeissä.

Alussa mainitut keväiset siivoustalkoot ovat edelleenkin yhdistyksen ”lippulaiva” Niissä toteutuu yhdessä tekeminen parhaimmassa mahdollisessa muodossa. Toukokuisena lauantaina on siivottu n. 10 hehtaarin alue Nuolialantiestä Härmälänsaareen. Väkimäärä on koko ajan lisääntynyt. Viime vuonna talkoolaisia oli jo yli 80, joka on koko Tampereen ennätys! Pääosa työstä on tehty käsipelissä, mutta mukana on ollut myös Pirkan Talohuollosta kone kuljettajineen. Talkoot ovat aina päättyneet yhteiseen makkaran grillaukseen.

Jäsenmäärä nousee

Jäsenmäärä lähti heti perustamisen jälkeen ripeään nousuun. Ensimmäisen vajaan toimintavuoden aikana liittyi yhdistykseen n. 100 henkeä. Vuoden 2016 alussa ylittyi 200 raja. Yhdistyksen jäseninä on myös useita alueen taloyhtiöitä. Jäsenhankintaa on edistetty mm. kilpailulla kinkkupalkinnoin. V. 2015 painatettiin myös yhdistyksen esite, joka jaettiin alueen talouksiin.

Aktiiviset jäsenet ovat yhdistyksen voimavara!

(Jorma Moisio)

Valtion Lentokonetehdas vihittiin Härmälässä 80 vuotta sitten.

Valtion Lentokonetehdas vihittiin 25.2.1937. Vihkiäisiin tehtaan pihahallissa osallistui 900 henkeä. Osan vieraista, mm. valtiovallan edustajia toi Helsingistä juhlajuna. Lentonäytöksineen ja Tammerissa pidettyine iltajuhlineen vihkiäiset olivat ajankohtaan nähden varsin mittavat. Merkittävä oli kohdekin. Tuskin kukaan silloin olisi arvannut mitä Lentokonetehdas seuraajineen tuli merkitsemään paikallisesti ja koko Suomelle.

Lentokonetehdas perustettiin väliaikaisena 1920-luvun alussa Suomenlinnaan ja Santahaminaan. Jo siihen aikaan käytettiin konsultteja, tässä tapauksessa brittiläisiä, jotka v. 1924 olivat sitä mieltä, että tehdas pitäisi siirtää Keski-Suomeen. Vuosina 1924-25 tutkittiin eri vaihtoehtoja ja päädyttiin Hattulan Parolaan, tosin Tampereenkin nimi välähti esiin. Vuodet kuluivat jahkatessa ja v. 1928 huomattiin yllättäen, että eihän Parolassa ole asuntoja.

Vuonna 1929 nousi esille Tampereen vaihtoehto Pyhäjärven rannassa. Lentokonetehtaan johtokunta piti aluetta liian pienenä. Nyt heräsivät useat paikkakunnat ympäri Suomen, mm. Messukylä, tarjoamaan alueitaan. Näytti siltä, että Parola kuitenkin voittaa, mutta Tampere oli hereillä ja lobbasi voimakkaasti tarjoten mm. ilmaista maa-aluetta. 15.1.1931 Valtioneuvosto päätti paikaksi Parolan. Jännitysnäytelmä jatkui ja monien vaiheiden jälkeen Valtioneuvosto perui päätöksensä ja valitsi Tampereen 10.12.1931.

Silläkään asia ei ollut sinetöity. Puolustusneuvoston puheenjohtaja marsalkka Mannerheim ei hyväksynyt päätöstä vaan aloitti pitkän taistelun kumotakseen päätöksen, Tampere kun oli liian ”punainen”. Viimeisenä Mannerheim vetosi vielä v. 1934 tuloksetta tasavallan presidenttiin, kun rakennustyöt olivat jo menossa.

Härmälänranta rakentuu vauhdilla nykyaikaiseksi kaupungiksi lentokonetehtaan alueelle. Historia ei kutenkaan katoa alueelta. Siitä pitävät huolen monet alueen ensimmäiset suojellut rakennukset. Härmälänrannan Asukasyhdistys ry haluaa omalta osaltaan vaalia alueen kulttuuriperintöä. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä on hienoa huomata, että Valtion Lentokonetehdas oli osaltaan turvaamassa maamme itsenäisyyttä.


Jorma Moisio kirjoittama artikkeli lentokonetehtaan ja Härmälän lentokentän alkuajoista sekä vaikeista sotavuosista oli luettavissa kokonaisuudessaan keskiviikon 22.2.2017 Pirkkalaisesta.