Hallitus piti kokouksen 23.3.2017

Kokouksessa käsiteltyjä asioita:

 • Täsmennettiin kevään tapahtumien järjestelyt.
 • Vuoden päätavoitteen Rantareitin avaamisen osalta
  työvaliokunta käynnistää keskustelut kaupungin kanssa.
 • Jäsenhankintaa jatketaan pääasiallisesti yhdistyksen
  tilaisuuksissa.
 • Yhdistyksen uuden esitteen suunnittelu käynnistetään
  seuraavassa kokouksessa.
 • Todettiin, että paljon toivottua muovinkeräyspistettä ei ole
  mahdollista saada Härmälänrantaan.
 • Kaupungille tehdään esitys Vesitasonaukion nimikyltistä.
 • Rannan kevyen liikenteen väylän kunnostamista pyydetään
  uudelleen kaupungilta. Väylän käyttöä ajoneuvoliikenteeseen pyydetään myös
  estämään.
 • Härmälänsaarenkadun pysäköintijärjestelyistä jatketaan
  keskustelua kaupungin kanssa.

Hallitus kokoontui 20.2.2017


Käytiin läpi alkuvuoden yleisötapahtumat, Varsinkin liikenneilta oli menestys. Verstaalla oli väkeä ennätysmäärä.

Hiottiin kevään ja kesän toimintaa ja tilaisuuksia, joita onkin luvassa melkoisesti. Mm. vierailu Tammervoimaan (15.3.), Jäänveisto- /talvitapahtuma yhteistyössä Skanskan kanssa (2.4.), kevätkokous Verstaalla ( 4.4. klo 18.00), nojatuolivierailu, ei vahvistettu (huhtikuu) siivoustalkoot (6.5.), liikuntatapahtuman välietappi Verstaalla (10.5.), Härmälänsaari Soi
(24.5.), juhannuskokko (23.6.) ja teatteriristeily Viikinsaareen (elokuu).

Tiedotustoimintaa täsmennettiin ja linjattiin.

Päätettiin jäsenhankintaan liittyvistä asioista.

Keskusteltiin alueen mittavan historian huomioon ottamisesta tulevassa toiminnassa.

Hallituksen vuoden 2017 avauskokous 9.1.2017


Hallitus järjestäytyi valiten varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin. Tiedotus- ja tapahtumatoimikuntien jäsenet valittiin myös.

Joulutapahtumien onnistumisen ja osanottajamäärät käytiin läpi ja niiden pohjalta ennakoitiin jo tämän vuoden joulun ajan tapahtumien toteuttamista.

Alkuvuoden tapahtumat vahvistettiin; liikenneilta 19.1., nojatuolivierailu 14.2. , pilapiirtäjä-toimittaja Juha Sihto ja vierailu Tarastenjärvellä Tammervoimassa 15.3.

Härmälänrannan taloyhtiöiden hallitusjäsenten tapaaminen järjestetään, mutta aika ja asialista jäi vielä avoimeksi.

Jäsenhankintaa tehostetaan tapahtumien yhteydessä.

Yhdistyksen syyskokous 17.11.2016 Ninan keittiöllä

Puheenjohtaja kävi aluksi läpi tämän vuoden toimintaa.

Sääntömääräisistä asioista hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

Alusta asti yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Jari Mattila halusi jättää paikkansa ja puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Eero Posti.

1.1.2017 aloittavaan hallitukseen valittiin: Riitta Aallos (uusi), Timo Hallamaa, Taina Harjumaaskola, Eino Laakso, Liisa Lehtola, Jari Mattila, Jorma Moisio, Pekka Mäkinen, Pentti Mätäsniemi (uusi) ja Kyllikki Nikkanen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Juha-Pekka Mäkinen, varalle Pirjo Mikkola.

Kokouksen vieraana oli apulaispormestari Pekka Salmi.

Alustuksessaan hän käsitteli mm. rantareitin ja muun alueen infran rakentumista.

Kokouksen osanottajat esittivät kysymyksiä ja toiveita erittäin vilkkaasti.

Osallistujia oli 41 henkeä.

Hallituksen kokous 3.11.2016

Hallitus jatkoi syyskokouksen suunnittelua.

Hyväksyttiin mm. esitys v. 2017 toimintasuunnitelmaksi ja ehdotetaan mahdollisuutta muuttaa vuosijäsenyys ainaisjäsenyydeksi 25€:n täydennysmaksulla 28.12.2016 mennessä.

Syyskokouksen vierailijaksi vahvistui apulaispormestari Pekka Salmi.

Perhejoulun ja yhdistyksen pikkujoulun 10.12.2016 suunnitelmat viimeisteltiin ja viime mainitun osallistumismaksut vahvistettiin.

Kauneimmat joululaulut -iltaan 21.12.2016 tulee kirkkoherra Jussi Mäkinen, kanttori vielä avoinna.

Viime kokouksessa tilattavaksi päätetyn roll-upin visuaalinen ilme ja hinnat vahvistettiin.

Nojatuolivierailut jatkuvat Verstaalla myös vuonna 2017, ensimmäinen helmikuussa.

Tammikuussa järjestetään liikenneilta, johon on tulossa kolme toimijaa.

Myös muista vuoden 2017 tapahtumista käytiin alustavia keskusteluja.

Hallitus kokoontui 22.9.2016

Kokouksessa jatkettiin joulutilaisuuksien suunnittelua. Uutena tuli esille myös "Kauneimmat joululaulut"- tilaisuus, joka pidetään yhdessä Eteläisen seurakunnan kanssa 21.12.2016 klo 18:00.

Syyskokousta valmisteltiin käymällä läpi talousarvioehdotus ja luonnosteltiin vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa. Kokouksen vierailija jäi hankkeille.

Kulttuurivierailut Verstaalla jatkuvat ainakin yhdellä nojatuolivieraalla syyskaudella ja edelleen vuonna 2017.

Yhdistyksen uuden logon käyttötapoja käytiin läpi ja päätettiin roll-up banderollin hankinnasta.

Jäsenmaksujen perimisen käytännöt sovittiin, samoin jäsenyyden päättymismenettely.

Hallituksen syyskausi alkoi kokouksella 15.8.2016

Kokouksen pääpaino oli syyskauden suunnittelussa.

Toiminta alkaa kesäkauden jälkeen kirjailijavierailulla Verstaalla 5.9.2016.

Syys-startissa 16.9. siivotaan Härmälänsaari ja sen jälkeen ilta jatkuu ruokailun merkeissä Verstaalla.

Syyskokouksen, kuten myös perinteisten joulujuhlien, ajankohdat päätettiin .

Pitkällinen projekti yhdistyksen logoksi saatiin viimeistelyä vaille valmiiksi.

Hallitus totesi myös jäsenmäärän hienon kasvun kesän aikana.

Asukasyhdistyksen hallitus piti kokouksen 11.5.2016

Kokouksessa käsiteltiin Skanskalle annettavaa kannanottoa lentokonehallista.

Lisäksi käytiin läpi lähiajan tapahtumien käytännön järjestelyt. Näitä ovat Härmälänsaari soi, juhannuksen kokkojuhla ja perinteinen laivaretki Pyhäjärvelle, joka nyt suuntautuu Laukon kartanoon.

Logon suunnittelu alkaa äänestyksen voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Hallituksen seuraava kokous on kesälomien jälkeen, elokuun puolivälissä.

Kevätkokous keräsi suuren joukon

Kevätkokoukseen 19.4.2016 osallistui 53 yhdistyksen jäsentä. Ensimmäisen kerran kokous pidettiin Pyhäjärven aaltoja ihaillen Villa Härmälänrannassa.

Varsinaisina kokousasioina käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

Tapahtumatoimikunnasta Eino Laakso esitteli kevääksi ja kesäksi suunniteltuja tapahtumia ja tempauksia. Näitä on esitelty tarkemmin asukasyhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa.

Ideasta yhdistyksen logoksi järjestetyn äänestyksen voitti ehdotus 2, joka sai 24 ääntä. Ehdotus 3 keräsi 14 ääntä ja viimeiseksi jäi ehdotus 1 10 äänellä. Voittaneen ehdotuksen pohjalta lähdetään toteuttamaan lopullista logoa.

Kokouksessa vieraili Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Timo Seimelä, joka kertoi kattavasti liikennesuunnitelmista niin Härmälänrannassa kuin lähialueillakin. Kysymyksiä sateli vieraalle ja keskustelu kävi vilkkaana. Jo seuraavana aamuna liikenneinsinööri sai koosteen kokouksessa esitetyistä asioista.

Asukasyhdistyksen hallitus kokoontui 7.4.

Hallituksen kokouksessa todettiin asukasyhdistyksen jäsenmäärä, joka on nyt 193. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Logo-äänestyksen käytännön järjestelyt vahvistettiin. Lisäksi käytiin läpi suunnitelmat kevään ja alkukesän tapahtumien käytännön järjestelyistä. Tapahtumista on tarkemmin kotisivujen toiminta-sivulla. Lopuksi ideoitiin tapoja asukasyhdistyksen jäsenhankinnan tehostamiseksi.

Asukasyhdistyksen hallitus piti kokouksen 11.2.

Asukasyhdistyksen hallitus piti kokouksen 11.2. Kokouksessa valmisteltiin yhdistyksen kevätkokouksen ohjelma; käsiteltiin viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä suunniteltiin tämän vuoden toimintaa ja tapahtumia. Lisäksi etsittiin tapoja tiedottamisen tehostamiseksi, hyväksyttiin uudet kotisivut ja päätettiin jatkaa yhdistyksen logon suunnittelua. Härmälänrannan taloyhtiöiden hallituksille päätettiin järjestää tilaisuus yhteistyön tiivistämiseks